Psykiatriloven med kommentarer

I april 2024 udkommer bogen Psykiatriloven. Lov om anvendelse af tvang i psykiatrien m.v. Med kommentarer af Ellen Margrethe Basse og Knud Kristensen.

Bestil bogen nu og få kr. 650 i rabat.

Vand ‚Äď Lovgivning

I november 2022 udkom min bog om lovgivning vedr√łrende vand. Vand ‚Äď Lovgivning p√• Dj√łf Forlag.

Den retlige regulering, der behandles i bogen, vedr√łrer alle emner, hvor benyttelse og beskyttelse af vandet p√• havet, kyster, vandl√łb, s√łer, grundvand og drikkevand er relevant. Reglerne om beskyttelse af drikkevandet og beskyttelsen imod oversv√łmmelser og erosion behandles ogs√•. Der er tale om en bog, der som m√•lgruppe har de mange, der som r√•dgiver, som ansat i forvaltningen eller i den private sektor arbejder med de udfordringer og interesseafvejninger, der er knyttet til forst√•elsen af vandlovgivning og ud√łvelse af opgaver knyttet til vandforvaltning. Bogen kan ogs√• anvendes som l√¶rebog og i forbindelse med afvikling af kurser. Bag arbejdet med bogen ligger en ambition om at beskrive en uoverskuelig og ikke sammenh√¶ngende dansk lovgivning, hvor den holistiske tankegang, der pr√¶ger EU‚Äôs vandlovgivning, mangler.

Festskrift til Bent Ole Gram Mortensen

Bent Ole Gram Mortensen fyldte 60 år den 19. marts 2022, hvilket vi gerne vil markere med dette festskrift.

Efter n√¶sten ti √•r i advokatbranchen og industrien valgte Bent Ole Gram Mortensen i 1995 den akademiske verden. Han blev ansat som kandidatstipendiat ved Aarhus Universitet, som p√• dette tidspunkt havde et st√łrre forskningsmilj√ł inden for milj√ł‚Äź og energiret. Han erhvervede i juni 1998 ph.d.‚Äźgraden med afhandlingen Elforsyning ‚Äď Afvejning af hensyn i en sektor p√• vej mod det indre marked. I december 1998 blev han ansat ved Juridisk Institut, Syddansk Universitet, f√łrst som adjunkt, siden som lektor og professor (MSO) og fra august 2009 som professor i Erhvervsreguleringsret, herunder is√¶r milj√ł‚Äź og energiret.

Mit bidrag er kapitlet “Digitaliseringsklar og agil erhvervsregulering med nye retlige virkemidler og EU-retlige foruds√¶tninger vedr√łrende domstolspr√łvelsen.‚ÄĚ

I kapitlet bidrager jeg til at √łge fokus p√• erhvervsforvaltningsretten og behandle de afg√łrende √¶ndringer, der gennem de seneste √•r har pr√¶get det danske reguleringsdesign, der kan karakteriseres som digitaliseringsklar og agil erhvervsregulering.

Erhvervsmilj√łretten

I 2017 udgav jeg p√• Jurist- og √ėkonomforbundets Forlag ‚ÄúErhvervsmilj√łretten ‚Äď Milj√łgodkendelsesordninger, milj√łkvalitetskrav og proces- og digitaliseringskrav.‚ÄĚ

Bogen behandler erhvervslivets milj√łm√¶ssige rammebetingelser, som de er formuleret i EU‚Äôs og dansk lovgivning, retspraksis og administrativ praksis.

Der er s√¶rligt fokus p√• sager om milj√łgodkendelse. Bogen giver et overblik over de mange EU- og nationale regler, der skal iagttages i den konkrete formulering af og efterf√łlgende myndighedsbehandling af ans√łgninger.

Det eksemplificeres med hovedv√¶gt p√• de regler, der skal iagttages ved stillingtagen til godkendelsessager efter milj√łbeskyttelsesloven og husdyrloven ‚Äď med inddragelse bl.a. af EU‚Äôs direktiv om industrielle emissioner (IE-direktivet).

Environmental Law in Denmark

I 2020 udkom tredje udgave af min bog ‚ÄúEnvironmental Law in Denmark‚ÄĚ p√• Wolters Kluwer og Jurist- og √ėkonomformundets Forlag (DJ√ėF Publishing).

Bogen blev oprindeligt til som en del af ‚ÄúInternational Encyclopaedia of Laws.‚ÄĚ Bogen giver et overblik over lovgivning og praksis vedr√łrende milj√łet i Danmark.

Bogen besk√¶ftiger sig f√łrst med love, der er rettet direkte mod at beskytte milj√łet mod forurening p√• specifikke omr√•der s√•som luft, vand, affald, jord, st√łj og str√•ling. Derefter d√¶kker et afsnit beskyttelse af natur- og kulturressourcer s√•som monumenter, landskaber, parker og reservater, dyreliv, landbrug, skove, fisk, undergrund og mineraler. Endelig d√¶kkes anvendelse af zone- og arealanvendelsesplanl√¶gning, regler om ansvar og administrative og retslige midler.

Der er ogs√• en analyse af betydningen af international og regional lovgivning og traktater p√• milj√łregulering.

Festskrift till Jan Darpö

I februar 2022 udkom ‚ÄúFestskrift till Jan Darp√∂,‚ÄĚ redigeret af Maria Forsberg, Annika Nilsson og Charlotta Zetterberg p√• Iustus F√∂rlag, Uppsala. Heri har jeg bidraget med kapitlet: ‚ÄúEt dansk svar p√• Darp√∂s sp√łrgsm√•l: ¬ĽCan Nature Get It right?¬ę ‚Äď baseret p√• konkrete specielle eksempler.

I kapitlet redeg√łr jeg for en r√¶kke konkrete eksempler p√•, at en reel efterpr√łvelse af habitatbeskyttelsen ikke synes at v√¶re sikret p√• den m√•de, som EU-Domstolen foruds√¶tter. Jeg har valgt at illustrere det med loven om anl√¶g af Lynetteholm, loven om projektering og anl√¶g af vildsvinehegnet samt den lov, der i 2020 gav milj√łministeren kompetence til at afsk√¶re Milj√ł- og F√łdevareklagen√¶vnet fra at f√¶rdigg√łre behandlingen af kystbeskyttelsesprojektet ved Jyllinge Nordmark.

Jeg inddrager ogs√• den politiske aftale om digitaliseringsklar lovgivning, der bl.a. har resulteret i en generel automatiseret habitatvurdering af landbrugets g√łdskning i nitratf√łlsomme Natura 2000-omr√•der.