Festskrift til Bent Ole Gram Mortensen

Festskrift til Bent Ole Gram Mortensen

Carina Risvig Hamer, Hans Viggo Godsk Pedersen og Nis Jul Clausen (Red.)
Festskrift til Bent Ole Gram Mortensen
479 sider, kr.: 450
Djøf Forlag, 2022
ISBN 978-87-574-4786-6

Bent Ole Gram Mortensen fyldte 60 år den 19. marts 2022, hvilket vi gerne vil markere med dette festskrift. 

Efter næsten ti år i advokatbranchen og industrien valgte Bent Ole Gram Mortensen i 1995 den akademiske verden. Han blev ansat som kandidatstipendiat ved Aarhus Universitet, som på dette tidspunkt havde et større forskningsmiljø inden for miljø‐ og energiret. Han erhvervede i juni 1998 ph.d.‐graden med afhandlingen Elforsyning – Afvejning af hensyn i en sektor på vej mod det indre marked. I december 1998 blev han ansat ved Juridisk Institut, Syddansk Universitet, først som adjunkt, siden som lektor og professor (MSO) og fra august 2009 som professor i Erhvervsreguleringsret, herunder især miljø‐ og energiret.

Mit bidrag er kapitlet “Digitaliseringsklar og agil erhvervsregulering med nye retlige virkemidler og EU-retlige forudsætninger vedrørende domstolsprøvelsen.”

I kapitlet bidrager jeg til at øge fokus på erhvervsforvaltningsretten og behandle de afgørende ændringer, der gennem de seneste år har præget det danske reguleringsdesign, der kan karakteriseres som digitaliseringsklar og agil erhvervsregulering.

Indholdsfortegnelse
 
Forord
Retliggørelsen af ansvarlig forskningspraksis
Sol og vind – det samme sind?
Digitaliseringsklar og agil erhvervsregulering med nye retlige virkemidler og EU‐retlige forudsætninger vedrørende domstolsprøvelsen
Abusive margin squeeze: The Frankenstein monster of Article 102 TFEU?
Grænsen mellem offentlig og privat efter de internationale ophavsretskonventioner
Myndighedsudøvelse i et privatretligt perspektiv – Eksempler fra det finansielle område
Ny håndhævelse af konkurrenceloven, ECN+‐direktivet
Menneskenes land – Nogle uvidenskabelige betragtninger om Grønlands folkeretlige selvstændighed
Udbudsret på alle frekvenser
»Barnebrud« som et retligt og socialt fænomen
Digital sagsbehandling – om legalitet, styring og interne regler
Arktisk Råd – Institutionelle betragtninger af en dynamisk institution
Share Economy Jurisdiction
Energiafgifter – Kan afgiften tilbagebetales?
Ekspropriationserstatning og naboret (U 2021.1195 H)
Beskyttelse af personlighed. Brug af virkelige personer i journalistiske, litterære, kunstneriske og kommercielle sammenhænge
Forsyningsenheder og udbudspligt – Kritiske bemærkninger til begreberne offentlig virksomhed og særlige eller eksklusive rettigheder
Understøtter de nye regler for energiafgifter omlægningen fra brændsler til grøn el?
Om »pressens citatret«
Compensating neighbors to windmills, solar energy panels and other sources of renewable energy in Denmark
Forfattere
Bibliografi – Bent Ole Gram Mortensen

Ingen bagsidetekst

Læs mere om – og køb – bogen ved at klikke her.

Læs mere om – og køb – bogen ved at klikke her.