Velkommen!

Her kan du følge med i, hvad jeg går og laver her og nu, og hvad jeg mener og tænker om aktuelle miljøretlige spørgsmål (miljøret, energiret, klimaret m.m.)

Du kan også følge med i, hvordan jeg indimellem blander mig i den offentlige debat om miljø, energi, klima m.m. (miljøret, energiret, klimaet m.m.). Det gør jeg i medierne og/eller ved høringer, konferencer og lignende.

Nye artikler

I Tidsskrift for Miljø september 2022 – hæfte 9 – er min titlen ”Kommissionens forslag til ændring af VE-direktivet og dets sammenhæng med politiske beslutninger om en kraftig udbygning af havvind” trykt side 349-360.

I Tidsskrift for Miljø har jeg sammen med Anne-Mette Rasmussen skrevet en artikel om “Hvordan gennemføres 2020-drikkevandsdirektivet? En koordineret vandplanlægnbing eller nye ændringer i vandforsiningsloven”. Den er offentliggjort i Tidsskrift for Miljø, nr. 12/2022.

Jeg har endvidere i Kendelser om Fast Ejendom årgang 47 offentliggjort og kommenteret afgørelser, der er truffet af Miljø- og Fødevareklagenævnet i 2021.

Vand

For tiden arbejder jeg med den regulering af vand, der er fastlagt i dansk lovgivning og praksis, som jeg sammenholder med EU’s vandlovgivning og EU-Domstolens praksis m.v.

Jeg har gennem lang tid arbejdet med en bog om lovgivningen om vand. Den udkom i november 2022

Læs mere om bogen under Projekter og under Publikationer.

Notater om import og udledning af miljøfarligt spildevand

Til støtte for Jesper Tynell, Danmarks Radio, har jeg udarbejdet to notater om den relevante EU- og nationale lovgivning, der skal respekteres ved etablering af blandingszoner og ved import af olieholdigt spildevand. Problematikken, som Jesper afdækker, beskriver han på DR’s hjemmeside. Klik her for at læse mere. Der er i Jesper Tynell’s artikel et link til mit notat om blandingszoner og revurderingen af RGS Nordic’s Industrispildevands miljøgodkendelse og til mit notat om import af olieholdigt spildevand er her. Der er også et link til de to notater her:

Notat om Kammeradvokatens, departementets og Miljøstyrelsens stillingtagen til import af olieholdigt spildevand til behandling ved RSG Nordic.

Notat om de EU-retlige rammer for anvendelse af blandingszoner og om udkastet til revurderingsafgørelsen for RGS Nordic Industrispildevand.