Velkommen!

Velkommen til min private hjemmeside.

Her kan du følge med i projekter som jeg arbejder med og konferencer som jeg deltager i.

Du kan også læse om mine publikationer.

Endelig kan du læse mere om mig, hente mit CV, pressefotos m.m.

Høringssvar m.m.

Jeg har siden efteråret 2023 indgivet nogle høringssvar og deltaget i den offentlige debat om udledning af miljøfarlige stoffer, olieimport til og revurdering af aktiviteterne på RGS og senere Nordic Waste.

LÆS MERE NEDENFOR

Den 1. maj udkommer Psykiatriloven – Med kommentarer af Ellen Margrethe Basse og Knud Kristensen.
LÆS MERE HER OG SPAR KR. 650

Nu kan man hente indholdsfortegnelse, forord med mere på forlagets jurabiblioteket
KLIK HER FOR AT KOMME TIL JURABIBLIOTEKET

Projekter og konferencer

Her kan du læse om aktuelle projekter, som jeg beskæftiger mig med – og om konferencer som jeg deltager i eller har deltaget i.

Mine projekter kan handle om videnskabelige artikler eller bøger, som jeg er i gang med.

Det kan også være debatindlæg, som jeg har fået offentliggjort.

Jeg har på det seneste deltaget i en række arrangementer vedrørende vand og klimatilpasning.

Den 14. marts 2024 deltog jeg med indlæg på arrangement ”Hvem ejer vandet?” og samme dag deltog jeg med indlæg på borgermødet om klimatilpasning i Risskov.

Den 11. april 2024 deltog jeg med indlæg på Arkitektforeningens arrangement ”Livgivende byer og arkitektur.” 

Den 18. april 2024 deltog jeg med indlæg på DM BIO’s konference ”Kunstige øer udfordrer faglighederne”.

Aktuelt arbejder jeg på et to artikler om EU’s henholdsvis den danske klimatilpasningslovgivning, der bringes i ”Tidsskrift for Miljø, Klima og Energi, 2024, hæfte 3 hhv. hæfte 4 og på et bogprojekt med titlen ”Introduktion til miljøretten”, der skal udgives på Djøf Forlag. Jeg har tidligere skrevet en sådan bog i 1987. Bogen blev udgivet i en revideret udgave i 2. udgave i 1993.
LÆS MERE HER

Publikationer

Her kan du læse om mine mange publikationer – og du kan også hente min publikationsliste.

For de nyeste publikationer, er der en omfattende omtale, og der er links til hvor du kan få fat i publikationen.

Djøf Forlag udgav i december 2022 min bog ”Vand Lovgivning”.
LÆS MERE HER

Djøf Forlag udgiver 1. maj 2024 ”Psykiatriloven med kommentarer”, som jeg har skrevet sammen med Knud Kristensen. Bogen kan bestilles med kr. 650 i rabat.
LÆS MERE HER

De fleste af mine artikler udgives i Tidsskrift for Miljø, Klima og Energi (tidligere Tidsskrift for Miljø), hvor jeg skriver om vandlovgivning, vedvarende energi, klima mv. på internationalt, EU og nationalt niveau. Min seneste artikel “Begrænsning af menneskeskabte klimaændringer gennem miljølovgivning” udkommer snart. Den er trykt i “Tidsskrift for Miljø, Klima og Energi”, 2024, hæfte nr. 2, side 53-80.

Jeg bidrager til Kendelser om Fast Ejendom med Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelser. I det hæfte, jeg afleverer i april 2024, har jeg medtaget afgørelser, der er truffet i medfør af kystbeskyttelsesloven, husdyrbrugloven, råstofloven og museumsloven.

Om mig

KLIK HER, hvis du vil læse mere om mig – eller hvis du vil hente mit CV.

Du kan også hente pressefotos.

Der er også link til omtalen af mig på Aarhus Universitets hjemmeside.

Høringssvar m.m.

I efteråret 2023 indsendte jeg et høringssvar om den danske gennemførelse af drikkevandsdirektivet, som kan læses her.

Jeg sendte endvidere et høringssvar på udkast til ændringer af vejledningerne til indsatsprogrambekendtgørelsen og udledningsbekendtgørelsen, som kan læses her. I februar 2024 udarbejdede jeg et opfølgende notat om ministerens korrespondancen med Kommissionen m.v., der kan læses her. Der ligger endvidere et notat om import af olieholdigt spildevand her og om anvendelse af blandingszoner i miljøgodkendelsen til RGS her. Der er også et link til Folketingets hjemmeside, hvor mit notat om udledning af miljøfarlige stoffer fra RGS er optrykt, se notatet her.

Jeg har deltaget i debatten om Nordic Waste, bl.a. med en artikel, hvor jeg fokuserede på den meget uheldige danske lovgivning, der begrænser mulighederne for at pålægge virksomheder et miljøansvar. Artiklen blev bragt den 31. januar 2024 i Altinget. Den kan læses her.