Velkommen!

Her kan du læse om bøger og artikler, jeg er forfatter eller medforfatter til.

Der er links til konferencer, borgermøder m.v., hvor jeg deltager med indlæg.

Der er også oplysninger om, hvad jeg har bidraget med af høringssvar og notater m.v.

Projekter og konferencer

Aktuelt arbejder jeg på et bogprojekt med titlen ”Introduktion til miljøretten”, der skal udgives på Djøf Forlag. Jeg har tidligere skrevet en sådan bog i 1987. Bogen blev udgivet i en revideret udgave i 2. udgave i 1993. 

Den 14. marts 2024 deltager jeg med indlæg på arrangement ”Hvem ejer vandet?” Link til omtale af arrangementet.

Den 14. marts 2024 deltager jeg med indlæg på borgermødet om klimatilpasning i Risskov, Link til omtale af borgermødet.

Den 11. april 2024 deltager jeg med indlæg på Arkitektforeningens arrangement ”Livgivende byer og arkitektur” Link til omtale af arrangementet.

Den 18. april 2024 deltager jeg med indlæg på DM BIO’s konference ”Kunstige øer udfordrer faglighederne” Link til omtale af konferencen.

Mine bøger og artikler m.v.

Djøf Forlag udgav i december 2022 min bog ”Vand Lovgivning”. Læs om bogen her.

Djøf Forlag udgiver i april 2024 ”Psykiatriloven med kommentarer”, som jeg har skrevet sammen med Knud Kristensen. Bogen kan bestilles med kr. 650 i rabat Læs mere her.

De fleste af mine artikler udgives i Tidsskrift for Miljø, hvor jeg skriver om vandlovgivning, vedvarende energi, klimatilpasning mv. på internationalt, EU og nationalt niveau. Den artikel, der i trykken, om som udkommer i hæfte 1/2024 bærer titlen ”Begrænsning af menneskeskabte klimaændringer gennem miljølovgivning”.

Jeg bidrager til Kendelser om Fast Ejendom med Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelser. I det hæfte, jeg afleverer i april 2024, har jeg medtaget afgørelser, der er truffet i medfør af kystbeskyttelsesloven, husdyrbrugloven, råstofloven og museumsloven.

Høringssvar og notater

I efteråret indsendte jeg et høringssvar om den danske gennemførelse af drikkevandsdirektivet, som kan læses her.

Jeg sendte endvidere et høringssvar på udkast til ændringer af vejledningerne til indsatsprogrambekendtgørelsen og udledningsbekendtgørelsen, som kan læses her. I februar 2024 udarbejdede jeg et opfølgende notat om ministerens korrespondancen med Kommissionen m.v., der kan læses her. Der ligger endvidere et notat om import af olieholdigt spildevand her og om anvendelse af blandingszoner i miljøgodkendelsen til RGS her. Der er også et link til Folketingets hjemmeside, hvor mit notat om udledning af miljøfarlige stoffer fra RGS er optrykt, se notatet her.

Jeg har deltaget i debatten om Nordic Waste, bl.a. med en artikel, hvor jeg fokuserede på den meget uheldige danske lovgivning, der begrænser mulighederne for at pålægge virksomheder et miljøansvar. Artiklen blev bragt den 31. januar 2024 i Altinget. Den kan læses her.