Velkommen!

Velkommen til min private hjemmeside.

Her kan du følge med i, hvad jeg går og laver her og nu, og hvad jeg mener og tænker om aktuelle miljøretlige spørgsmål.

Du kan også følge med i, hvordan jeg indimellem blander mig i den offentlige debat – i medierne og/eller ved høringer, konferencer og lignende.

Nye artikler

Jeg har offentliggjort to artikler i Tidsskrift for Miljø om klimatilpasning.
Læs mere om bidraget under Publikationer

Jeg har redigeret klagenævnsafgørelser baseret på de mange vandrelevante love i Kendelser om Fast Ejendom.

I januar 2022 fik jeg optaget en kronik om klimatilpasning i JyllandsPosten. Det blev fulgt op i februar af en artikel i KTC-magasinet Teknik & Miljø.

Vand

For tiden arbejder jeg med den regulering af vand, der er fastlagt i dansk lovgivning og praksis, som jeg sammenholder med EU’s vandlovgivning og EU-Domstolens praksis m.v.

Hovedopgaven for mig er aktuelt færdiggørelse af en bog om vand. Den udgives på Jurist- og Økonomforbundets Forlag og forventes at udkomme oktober 2022.

Festskrift til Jan Darpö

Jeg har bidraget med kapitlet “Et dansk svar på Darpös spørgsmål: Can Nature Get It Right? – baseret på konkrete specielle eksempler.”

I kapitlet redegør jeg for en række konkrete eksempler på, at en reel efterprøvelse af habitatbeskyttelsen ikke synes at være sikret på den måde, som EU-domstolen forudsætter.

Læs mere om bidraget under Publikationer.