Psykiatriloven med kommentarer

1. maj 2024 udkommer bogen Psykiatriloven. Lov om anvendelse af tvang i psykiatrien m.v. Med kommentarer af Ellen Margrethe Basse og Knud Kristensen.

Bestil bogen nu og få kr. 650 i rabat.

Vand – Lovgivning

I november 2022 udkom min bog om lovgivning vedrørende vand. Vand – Lovgivning på Djøf Forlag.

Den retlige regulering, der behandles i bogen, vedrører alle emner, hvor benyttelse og beskyttelse af vandet på havet, kyster, vandløb, søer, grundvand og drikkevand er relevant. Reglerne om beskyttelse af drikkevandet og beskyttelsen imod oversvømmelser og erosion behandles også.

Festskrift til Bent Ole Gram Mortensen

Bent Ole Gram Mortensen fyldte 60 år den 19. marts 2022, hvilket blev markeret med dette festskrift.

Mit bidrag er kapitlet “Digitaliseringsklar og agil erhvervsregulering med nye retlige virkemidler og EU-retlige forudsætninger vedrørende domstolsprøvelsen.”

Lov, Liv og Lære – Festskrift til Inge Lorange Backer

Lov, Liv og Lære - Festskrift til Inge Lorange Backer

I 2016 udkom “Lov, Liv og Lære – Festskrift til Inge Lorange Backer! på Universitetsforlaget i Oslo.
Jeg bidrog med kapitlet “En sammenligning af de retlige forhold vedrørende Naturressourcer og miljø på Grønland og Svalbard.”

Grønlands fascinationskraft – Fortællinger om polarforskningen

Ved Hendes Majestæt Dronning Margrethe II’s 40-års-regeringsjubilæum i 2012 udgav Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab festskriftet “Grønlands fascinationskraft – Fortællinger om polarforskningen.”
Jeg bidrog med kapitlet “Miljøretlige udfordringer i Grønland”

Governance of Artic Offshore Oil and Gas

I 2018 udkom “Governance of Artic Offshore Oil and Gas” på forlaget Routledge.
Jeg redigerede bogen sammen med Cécile Pelaudeix og bidrog med kapitlerne “Governance of offshore oil and gas in the Artic: between diversity and coexistence” (sammen med Cécile Pelaudeix) og “The EU’s role as a facilitator in the development of maritime environmental law in the Artic: with focus on offshore hydrocarbon activities.”

Erhvervsmiljøretten

I 2017 udgav jeg på Jurist- og Økonomforbundets Forlag “Erhvervsmiljøretten – Miljøgodkendelsesordninger, miljøkvalitetskrav og proces- og digitaliseringskrav.”

Bogen behandler erhvervslivets miljømæssige rammebetingelser, som de er formuleret i EU’s og dansk lovgivning, retspraksis og administrativ praksis.

Environmental Law in Denmark

I 2020 udkom tredje udgave af min bog “Environmental Law in Denmark” på Wolters Kluwer og Jurist- og Økonomformundets Forlag (DJØF Publishing).

Bogen blev oprindeligt til som en del af “International Encyclopaedia of Laws.” Bogen giver et overblik over lovgivning og praksis vedrørende miljøet i Danmark.