Lynetteholmen

Lige siden ideen om etablering af den kunstige halvø i København blev lanceret i 2018, har der været kritik af projektets indvirken på natur- og dyrelivet i Østersøen.

Jeg har ved flere lejligheder deltaget i debatten med en vurdering af de retlige aspekter forbundet med hele sagen.