Debatindlæg om:

Klimatilpasning - lovgivning og ansvarlige myndigheder

Klimatilpasningslovgivning


I forbindelse med mit arbejde med den retlige regulering af vand, er jeg blevet opmærksom på, at den danske lovgivning er delt på en lang række love og regler – som slet ikke hænger sammen.

Dette giver store problemer i forhold til klimatilpasningen og klimatilpasningslovgivningen i Danmark.

Dette har fået mig til at gøre opmærksom på problemet og opfordre til, at regeringen sørger for en helhedsorienteret og administration på området.

Jeg har skrevet en kronik, der blev offentliggjort i Jyllands-Posten den 20. januar 2022 (Klimahandlingsplan har åbenlyse svagheder) og en artikel i branchemagasinet Teknik & Miljø (Klimatilpasningslovgivning og de ansvarlige myndigheder).

De to indlæg kan hentes her:

Klimahandlingsplan har åbenlyse svagheder

Klimatilpasningslovgivning og de ansvarlige myndigheder

I Tidsskrift for Miljø 2021 og 2022 har jeg publiceret to artikler om klimatilpasning – den første med titlen ”Hvornår anvendes ”nytteprincippet” som grundlag for dækning af omkostningerne ifm. klimatilpasningsprojekter? Og hvornår dækkes omkostningerne på anden måde” (2021/hæfte 12, side 465-486) og den anden med titlen ”Den danske klimatilpasningslovgivning – En kaotisk og uhensigtsmæssig lovgivning, som de ansvarlige myndigheder heller ikke altid kan forstå” (2022 hæfte 1, side 3-21).

Klimatilpasning behandles endvidere i kapitel 7 i den bog ”Vand – Retlig regulering”, som jeg aktuelt skriver.
Læs om bogprojektet her.